Giv din arv til en fremtid uden type 1 diabetes

Millioner af mennesker verden over lever med type 1 diabetes, en livstruende autoimmun sygdom, der oftest rammer børn og unge, tilfældigt og helt uafhængigt af personlig livsstil. Den er uhelbredelig, komplicere og byrdefuld at leve med. JDRF er den globale non-profit organisation der arbejder hver dag for at ændre dette gennem støtte af forskning i bedre behandlingsmetoder og helbredelse af type 1 diabetes.

De drivende kræfter er forskning og fortalerarbejde, hvilket er det vi i JDRF bruger hovedparten af vores kræfter på. Du kan se en oversigt over de forskningsprojekter vi i øjeblikket støtter i Danmark her, og du kan se en oversigt over vores fortaler aktiviteter her.

For at udføre vores arbejde er vi helt afhængige af private donationer, og ved at testamentere en del af din arv til JDRF, gør du det muligt for os fortsat at støtte den bedste forskning i bedre behandlingsmetoder, til vi når vores mål: Helbredelse af type 1 diabetes.

Tag stilling til din arv

Med et testamente tager du aktivt stilling til nogle beslutninger, der kan være vanskelige for dine efterladte at træffe, og du har samtidig en mulighed for at sætte dit præg på en fremtid uden type 1 diabetes.

Med din arv kan du for eksempel støtte udvikling af kunstig bugspytkirtel teknologi, som kan give mennesker med type 1 diabetes et normalt liv, udvikling af vacciner, som kan forsinke eller helt forhindre type 1 diabetes i at udvikle sig eller udvikling af celleterapi, som kan helbrede type 1 diabetes. Og arv handler ikke kun om formuer. Selv en mindre arv gør en kæmpe forskel i JDRFs arbejde.

Du kan betænke JDRF i dit testamente uden at øvrige arvinger får mindre i arv

Børn og børnebørn skal betale 15 procent i boafgift af det, de arver, mens øvrige arvinger (søskende, nevøer/niecer, kusiner/fætre, venner mfl.) skal betale 15 procent plus yderligere 25 procent i tillægsboafgift. JDRF er fritaget for at betale boafgift (arveafgift)*. Du kan – hvis du lader JDRF betale boafgiften for dine slægtninge – faktisk både tilgodese slægtninge og JDRFs formål, uden at nogen får mindre i arv.

Vi anbefaler, at du får dit testamente oprettet hos en advokat.  JDRF giver tilskud til advokatsalæret. Du er velkommen til kontakte os for yderligere information.

*JDRF er godkendt som sygdomsbekæmpende organisation af Sundhedsministeriet og som forsknings- og almenvelgørende fond af SKAT