I dagligdagen arbejder JDRF tæt sammen med mange kapaciteter i det danske diabetes samfund, lige fra forskere og patienter til behandlere og industri. I de sidste par år, hvor stor fokus har været på at etablere Dansk Diabetes Akademi, er det blevet særlig klart for os, at diabetes er et område, hvor Danmark har stærke kompetencer.

I den offentlige debat nævnes det ofte, at vi i Danmark har brug for at identificere vores stærke kompetencer med henblik på at pleje og udvikle dem på en sådan måde, at de kan danne grundlag for økonomisk vækst. I JDRF mener vi, at diabetes udgør netop sådan et kompetence område.

Vi mener også, at hvis vi bringer opmærksomhed på dette område, og tager initiativer til at udvikle det, vil diabetes sagen tillige drage stor nytte af det. Derfor har JDRF besluttet at arbejde for at gøre denne vision til virkelighed.

Danmark som et globalt foregangsland på diabetesområdet
er overskriften på initiativet, og målet er at skabe danske projekter på diabetesområdet, hvor man udnytter de kompetencer Danmark har på området, på en sådan måde, at det danner grundlag for økonomisk vækst, og på samme tid etablerer landet som en af de globale ledere inden for diabetes i det internationale samfunds bevidsthed.

JDRF har et antal konkrete projektforslag under udarbejdelse til at starte initiativet op med, og hensigten er at de hen ad vejen skal suppleres med mange flere. De er alle kendetegnet ved lave risiko / afkast-forhold og relativ lave investeringkrav for at udføre dem.

Initiativet kan følges på denne webside efterhånden som det udvikler sig.

JDRF foreslår oprettelse af en Særlig Diabetes Pulje

indsendt 28. aug. 2013 02.05 af Finn Kristensen   [ opdateret 30. aug. 2013 03.17 ]

På baggrund af samtalerne i Washington har vi i JDRF drøftet mulighederne for det videre forløb, og på baggrund af den brede enighed der er fra alle sider om at arbejde videre med projektet, er vi nået frem til et forslag, baseret på følgende forudsætninger:

1. Danmark står over for en voldsom stigning i antallet af personer ramt af diabetes, og en deraf følgende stor stigning i de offentlige udgifter til behandling.

2. Diabetesområdet er et af Danmarks stærkeste kompetenceområder inden for forskning, industri og behandling.

3. Der er interesse og vilje fra alle partshavere på diabetesområdet (forskning, industri, behandling, patienter, organisationer og politikere) til at skride til handling overfor diabetes udfordringen, og samtidig styrke Danmarks kompetencer på diabetes området, så det danner basis for yderligere økonomisk vækst.

Forslaget går i al sin enkelthed ud på at sætte diabetes på finansloven, gennem oprettelsen af en Særlig Diabetes Pulje finansieret af offentlige midler. Puljens formål er at imødekomme de store stigninger i offentlige udgifter til diabetesbehandling, og samtidig styrke Danmarks kompetencer på diabetesområdet, således at det danner basis før økonomisk vækst.

For yderligere at forstærke indsatsen, på en meningsfuld måde, foreslår vi at puljen kan suppleres med private midler.

Præsentation i Washington DC

indsendt 7. aug. 2013 00.34 af Finn Kristensen   [ opdateret 9. okt. 2013 02.25 ]

Initiativet Danmark som foregangsland på diabetesområdet blev præsenteret for en  gruppe af vigtige "stakeholders" ved en reception på den danske ambassade  i Washington DC.

Programmet så således ud:

Opening
Peter Taksøe-Jensen, Denmark’s Ambassador to the United States

Denmark on the Global Forefront in Diabetes
Finn Stensbjerg Kristensen, CEO, JDRF Denmark

Diabetes as a Competence Area, and the Importance of Competence Areas for Denmark
Flemming Møller Mortensen, S, Sundhedsordfører/Parliament Health Spokesperson

The Tradition and Status of Diabetes Research in Denmark
Tore Christiansen, Managing Director, Danish Diabetes Academy
John Bagterp Jørgensen, Associate Professor, DiaCon

Commercial R&D and Diabetes Industry in Denmark
Michael Mawby, Chief Government Affairs Officer, Novo Nordisk USA
Adam Steensberg, Vice President, Head of Development, Zealand Pharma
Henrik Egesborg, Managing Director, Medtronic R&D

Treatment and Caregiving, Ambitions and Opportunities
Martin Ridderstråle, Head of Clinic, Steno Diabetes Center

Next Steps
Liselott Blixt, DF, Sundhedsordfører/Parliament Health Spokesperson

Q&A

Host
Peter Taksøe-Jensen, Denmark’s Ambassador to the United States, Embassy of Denmark in Washington DC
Co-host
Finn Stensbjerg Kristensen, CEO, JDRF Denmark

Participants
- Adam Steensberg, Vice President, Head of Development, Zealand Pharma
- Flemming Møller Mortensen, Parliament Health Spokesperson
- Griffin P. Rodgers, M.D., M.A.C.P., Director National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases
- Henrik Egesborg, Managing Director, Medtronic R&D
- Ives, Ralph, Excecutive Vice President, AdvaMed
- Joakim Steen Mikkelsen, Health Care Counselor, Embassy of Denmark in Washington DC
- John Bagterp Jørgensen, Associate Professor, DiaCon
- Leonard Pogach, MD, MBA, FACP National Director Medical Services/Diabetes and Endocrinology, VACO Office of Specialty Care/Office of Patient Care Services, U.S. Department of Veterans Affairs
- Lina Gandløse Hansen, Commercial Counselor, Embassy of Denmark in Washington DC
- Liselott Blixt, Parliament Health Spokesperson
- Martin Ridderstråle, Head of Clinic, Steno Diabetes Center
- Michael Mawby, Chief Government Affairs, Novo Nordisk, USA
- Peter Bernstorff, International Policy Advisor, the Confederation of Danish Industry
- Peter Cleary, Vice President for Communications, JDRF International,
- Robert Ratner, Chief Medical Officer, American Diabetes Association
- Tore Christiansen, Managing Director, Danish Diabetes Academy
- Volney (Jim) Warner, Chief Learning Officer, U.S. Department of Veterans Affairs

1-2 of 2