JDRF foreslår oprettelse af en Særlig Diabetes Pulje

indsendt 28. aug. 2013 02.05 af Finn Kristensen   [ opdateret 30. aug. 2013 03.17 ]
På baggrund af samtalerne i Washington har vi i JDRF drøftet mulighederne for det videre forløb, og på baggrund af den brede enighed der er fra alle sider om at arbejde videre med projektet, er vi nået frem til et forslag, baseret på følgende forudsætninger:

1. Danmark står over for en voldsom stigning i antallet af personer ramt af diabetes, og en deraf følgende stor stigning i de offentlige udgifter til behandling.

2. Diabetesområdet er et af Danmarks stærkeste kompetenceområder inden for forskning, industri og behandling.

3. Der er interesse og vilje fra alle partshavere på diabetesområdet (forskning, industri, behandling, patienter, organisationer og politikere) til at skride til handling overfor diabetes udfordringen, og samtidig styrke Danmarks kompetencer på diabetes området, så det danner basis for yderligere økonomisk vækst.

Forslaget går i al sin enkelthed ud på at sætte diabetes på finansloven, gennem oprettelsen af en Særlig Diabetes Pulje finansieret af offentlige midler. Puljens formål er at imødekomme de store stigninger i offentlige udgifter til diabetesbehandling, og samtidig styrke Danmarks kompetencer på diabetesområdet, således at det danner basis før økonomisk vækst.

For yderligere at forstærke indsatsen, på en meningsfuld måde, foreslår vi at puljen kan suppleres med private midler.

Comments