Forskning‎ > ‎

Kunstig bugspytkirtel projektet


Indledning

Jens Høiriis Nielsen
Prof., dr. scient., Københavns Universitet
Formand for JDRF Scientific Advisory BoardJDRFs kunstig bugspytkirtel projekt blev lanceret i 2006 med henblik på:
  • At fremskynde udviklingen af en kunstig bugspytkirtel
  • At gøre en kunstig bugspytkirtel tilgængelig for alle med insulinkrævende diabetes
  • At sikre godkendelse og sygesikrings dækning af apparater fra flere firmaer, og derigennem anspore til fortsat investering og udvikling af teknologien
Til trods for projektets unge alder, er det hurtigt vokset til at blive et af de mest betydningsfulde og mest omtalte af JDRFs fokusområder, fordi det er et mål der er inden for nær rækkevidde. De basale teknologier bag en kunstig bugspytkirtel er tilgængelige, de mangler blot at blive udviklet og tilpasset specifikt til dette formål.

Allerede ved første generations kunstig bugspytkirtel, tegner forbedringen i livskvalitet for personer med insulinkrævende diabetes til at blive ganske betragtelig, samtidig med risikoen for diabetes følgesygdomme nedsættes betragteligt.


Medicinsk baggrund

Henrik B. Mortensen
Prof., overlæge, dr. med., Glostrup Hospital
Leder af Dansk Register for Børne- og Ungdomsdiabetes


I Danmark er vi med i front med implementering af de nye teknologier der ligger til grund for en kunstig bugspytkirtel. De fleste diabetesambulatorier har kompetence til behandling med insulinpumpe, og enkelte steder tilbydes patienter glukosesensor, som led i videnskabelige forsøg. Erfaringerne med de nye behandlingsmetoder peger i retning af bedre livskvalitet og bedre blodsukker kontrol med formindsket risiko for diabetiske senkomplikationer til følge.

Den største hindring for tilgængelighed af disse nye teknologier til alle patienter er af budgetmæssig karakter. I 2007 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen nye anbefalinger for brug af insulinpumpe, som i store træk tillader alle med insulinkrævende diabetes at få adgang til pumpebehandling, hvis de ønsker det, og deres læge anbefaler det.

Bevillingerne til betaling af behandlingen er dog lang fra fuldt med, hvilket i praksis gør det umuligt for ambulatorierne at tilbyde alle de kvalificerede patienter behandlingen. Det er fornuftstridigt og ærgerligt, når adskillige rapporter har vist at den langtidsøkonomiske effekt af pumpebehandling er positiv, gennem reduktionen af risici for diabetiske senkomplikationer.

Jeg velkommer JDRFs store indsats for udvikling af en kunstig bugspytkirtel, og glæder mig til at deltage i implementering af teknologien i Danmark. Samtidig opfordrer jeg politikerne til rationel handling, gennem sikring af de nødvendige midler, for at gøre de nye teknologier tilgængelige for alle.


Nøglepersoner i kunstig bugspytkirtel projektet


Jeffrey Brewer
CEO, JDRF International
Assistant Vice President for Glucose Control Research
Aaron Kowalski
Ph.D., Assistant Vice President for Glucose Control Research, JDRF International
Assistant Vice President for Glucose Control Research

1. generations kunstig bugspytkirtel


Illustrationen viser interaktion mellem glukosesensor og insulinpumpe. Glukosesensoren er til venstre for navlen, insulinpumpen til højre.


Følg også med på disse sider.


2011-06-06 Foredrag om kunstig bugspytkirtel projektet af Jeffrey Brewer på Hvidovre Hospital

2011-03-08: Webcast med Aaron Kowalski


2010-12-17: Webcast med Aaron Kowalski


2010-08-26: Webcast med Aaron Kowalski


2010-01-27: Webcast med Aaron Kowalski