Ansøgning om forskningsstøtte fra JDRF foregår igennem en central instans, som er ens for alle forskere i verden. Ved at klikke på nedenstående link kommer du til informationssiden for ansøgere, hvor du kan downloade alle nødvendig dokumenter og information:
http://jdrf.org/grant-center/information-for-applicants

Ansøgninger bliver behandlet af en lægefaglig komite som er internationalt bemandet af frivillige, heriblandt læger fra Danmark.

Den lægefaglige komites opgave at vurdere ansøgningerne ud fra:
  • Forskningsprojektets relevans i forhold til JDRF's specifikke forskningsprioriteter
  • Forskningsprojektets lægevidenskabelige gyldighed
  • De tekniske muligheder for gennemførelse af forskningsprojektet
  • Vigtigheden af forskningsprojektet i relation til JDRF’s målsætning (helbredelse af type 1 diabetes og de relaterede følgesygdomme, som er ens for type 1 og type 2 diabetes) og i relation til om der er andre forskningsprojekter der beskæftiger sig med samme emne
  • Forskningsprojektets innovative indhold
  • Sandsynligheden for at projektet kan fuldføres inden for tidsrammen og for de tildelte midler