Med jævne mellemrum dukker der artikler op i medierne om at type 1 diabetes kan kureres. Senest har muligheden for at få foretaget en bugspytkirtel transplantation som helbredelse af sygdommen være fremme. Udvikling inden for bugspytkirtel transplantation har udviklet sig således operationen kan udføres mere og mere sikkert og med bedre og bedre resultater, også her i Danmark, hvilket er meget glædeligt.


Det er dog vigtig at understrege at bugspytkirtel transplantation ikke er, eller har potentiale til at blive, en helbredelse for personer type 1 diabetes, med undtagelse af et meget lille fåtal af patienter, som har udviklet svær diabetisk nyresygdom. Fordi:

Bugspytkirtlerne der bruges til transplantation kommer fra organdonorer, dvs. raske personer der er døde i trafikulykker el. lign. og har indvilget i organdonation. Der ville således kun være tilgængelige bugspytkirtler til rådighed til under 1% af Danmarks 33.000 personer med type 1 diabetes

Selvom kirurgiske og medicinske fremskridt har gjort operationen mere sikker, er det stadig en kompliceret og farlig operation. Den tilbydes derfor kun i forbindelse med en nyretransplantation og kun til patienter for hvem det er nødvendigt for at overleve, eller hvis livskvalitet sygdommen gør helt uacceptabel

Kroppen opfatter en transplanteret bugspytkirtel som fremmed, og man er nødt til at tage kraftig immundæmpende medicin for resten af livet, for at undgå afstødning af den transplanterede bugspytkirtel. Medicin som kan have store bivirkninger, så som lavere modstandskraft over for bakterie- og virusinfektioner og kræft

JDRF arbejder for bedre behandlingsmetoder og helbredelse af type 1 diabetes. I JDRF's mellemlange tidshorisont finder vi den meget lovende udvikling af indkapsling af transplantérbare beta celler, som er alternativet til en bugspytkirtel transplantation.

Macroencapsulation

For at behandle en person med type 1 diabetes på denne måde, skal to grundlæggende aspekter af sygdommen adresseres: 1. Først skal vi finde en uudtømmelig kilde, så der er nok til alle, af insulinproducerende beta celler, til at erstatte de celler som er blevet slået ihjel af immunsystemet i type 1 diabetes patienterne. Denne kilde kan skabes gennem opdyrkning af stamceller, hvilket pt er den mest lovende metode. 2. Dernæst skal vi beskytte de transplanterede celler mod immunforsvarets angreb. Det bedste bud på denne beskyttelse er pt indkapsling af cellerne f.eks. i en container med en porøs membran, med masker der er store nok til at insulin kan flyde ud og næring til cellerne kan flyde ind, men for små til at immunforsvarets T-celler (dem der angriber beta cellerne) kan trænge ind.

Følg udviklingen på området i JDRF nyhederne ved at søge på "indkapsling"