Fortalerarbejde‎ > ‎

Den nye nye nationale diabeteshandlingsplan

BØRN OG UNGE TIL OG MED 18 ÅR SKAL NU TILBYDES GLUKOSESENSOR
14. november 2017, Den nye Nationale Diabeteshandlingsplan er offentliggjort

http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2017/November/~/media/2National%20diabeteshandlingsplan.pdf

Børnediabetesfonden JDRF byder den nye Nationale Diabeteshandlingsplan velkommen. På type 1 området indeholder handlingsplanen nogle væsentlige forbedringer i patienternes adgang til moderne behandlingsredskaber: 
Initiativ 7:
Der iværksættes her og nu en indfasning af glukosemålere til børn og unge. Børn
til og med 18 år skal tilbydes en glukosemåler, med mindre særlige forhold gør, at en
glukosemåler ikke vurderes at være relevant for det pågældende barn. Der gives et
økonomisk tilskud til regionerne i en overgangsperiode til, at regionerne hurtigt kan
iværksætte denne indfasning.

JDRF har siden 2011 argumenteret i politisk sammenhæng for lige adgang til moderne behandlingsredskaber som insulinpumpe og glukosesensor. Denne indsats medførte i 2012 forbedret adgang til sensorer, særlig i Region Hovedstaden. Senest fremførtes synspunkterne for Folketingets Sundhedsudvalg i juni måned i år. Så det er naturligvis glædeligt når glukosemålere nu bliver tilgængelige for alle børn og unge til og med 18 år.

JDRF mener dog at adgang til glukosesensor også skal tilbydes voksne. Som det er beskrevet i handlingsplanen, er type 1 diabetes en krævende sygdom at leve med. Det er kompliceret og umuligt at afbalancere alle variable perfekt, også for voksne med type 1 diabetes,  og ingen anden sygdom kræver så meget af patienten på daglig basis. Derfor nås de nationale behandlingsmål ikke, hvilket resulterer i invaliderende følgesygdomme og overdødelighed. Adgang til glukosesensor i behandlingen vil for de fleste, både børn og voksne, være et stort skridt fremad, medføre bedre blodsukkerkontrol og forbedret livskvalitet.

Ligeledes mener vi at type 1 diabetespatienter skal tilbydes adgang til insulinpumper. Mange patienter vil opleve samme forbedringer gennem isoleret brug af insulinpumpe, som gennem isoleret brug af glukosesensor.

Det helt store gennembrud i behandlingskvalitet opnås når de to teknologier kobles sammen i et closed-loop system, hvor insulinpumpen doserer insulin baseret på glukosesensorens målinger. Det kaldes en kunstig bugspytkirtel, og gennem den automatiske overvågning og dosering af blodsukker og insulin, har teknologien potentialet til at give mennesker med type 1 diabetes et normalt liv, og samtidig spare milliarder på det offentlige sundhedsbudget.

Derfor arbejder JDRF på at fremme udviklingen af kunstig bugspytkirtel teknologi, samt sikre adgang for alle type 1 diabetes patienter til behandling med denne teknologi.

FAQ vedr. adgang til glukosesensor for børn og unge

indsendt 21. nov. 2017 04.49 af Finn Kristensen   [ opdateret 23. nov. 2017 05.55 ]SPM: Dækker tilbuddet både CGM (f.eks. Dexcom, Medtronic) og flash glukosesensor (f.eks. FreeStyle Libre, Eversense)?
SVAR: Ja, det er op til behandler/ambulatorium, i samarbejde med patienten, at beslutte hvilken type/model glukosesensor der skal tilbydes.

SPM: Hvad sker der når man fylder 19?
SVAR. Handlingsplanen indeholder ingen retningslinjer vedr. dette, men intentionen er selvfølgelig at patienten skal fortsætte brug af sensor, hvis det giver gode resultater.

SPM: Der er afsat 15 mio. kr. til tiltaget, hvad sker der når de er brugt?
SVAR: De 15 mio. kr. er afsat til at sætte tiltaget i gang. Regioner og kommuner skal derefter selv betale.

SPM: Hvornår træder tilbuddet i kraft?
SVAR: Pengene er afsat i 2017-18, men derudover må der påregnes en vis udrulningstid i de enkelte regioner.

SPM: Er regionerne forpligtet til at give tilbuddet?
SVAR: Ja, aftalen er indgået mellem Satspuljepartierne og Danske Regioner, som repræsenterer alle regionerne.

Svarene er indhentet af JDRF fra Sundhedsministeriet 2017-11-21

1-1 of 1