FAQ vedr. adgang til glukosesensor for børn og unge

indsendt 21. nov. 2017 04.49 af Finn Kristensen   [ opdateret 23. nov. 2017 05.55 ]


SPM: Dækker tilbuddet både CGM (f.eks. Dexcom, Medtronic) og flash glukosesensor (f.eks. FreeStyle Libre, Eversense)?
SVAR: Ja, det er op til behandler/ambulatorium, i samarbejde med patienten, at beslutte hvilken type/model glukosesensor der skal tilbydes.

SPM: Hvad sker der når man fylder 19?
SVAR. Handlingsplanen indeholder ingen retningslinjer vedr. dette, men intentionen er selvfølgelig at patienten skal fortsætte brug af sensor, hvis det giver gode resultater.

SPM: Der er afsat 15 mio. kr. til tiltaget, hvad sker der når de er brugt?
SVAR: De 15 mio. kr. er afsat til at sætte tiltaget i gang. Regioner og kommuner skal derefter selv betale.

SPM: Hvornår træder tilbuddet i kraft?
SVAR: Pengene er afsat i 2017-18, men derudover må der påregnes en vis udrulningstid i de enkelte regioner.

SPM: Er regionerne forpligtet til at give tilbuddet?
SVAR: Ja, aftalen er indgået mellem Satspuljepartierne og Danske Regioner, som repræsenterer alle regionerne.

Svarene er indhentet af JDRF fra Sundhedsministeriet 2017-11-21
Comments