Stort gennembrud i diabetespatienters adgang til glukosesensorer

indsendt 13. jun. 2012 00.12 af Finn Kristensen   [ opdateret 13. jun. 2012 00.14 ]
Region Hovedstaden har i en replik til JDRF – Fonden for diabetesforskning anerkendt at afholde udgiften til behandling med glukosesensorer når anvendelsen er lægeligt begrundet.

Mange tusinde mennesker i Danmark har diabetes og må flere gange om dagen stikke sig i fingeren for at måle blodsukker.  Ny teknologi gør livet med diabetes lettere ved at erstatte de daglige fingerprik med en sensor tilkoblet kroppen, der konstant aflæser og viser blodsukkerniveauet. Denne teknologi vil i nær fremtid også udgøre en af hjørnestenene i en egentlig kunstig bugspytkirtel.

Bedre behandling til gavn for patienten og samfundsøkonomien
Studier dokumenterer god samfundsøkonomi i at benytte de nye teknologier i diabetes¬behandlingen fordi det, på den lange bane, tjener sig rigeligt hjem i form af færre udgifter til de omkostningstunge følgesygdomme. Hertil kommer en helt uvurderlig forbedring i livskvaliteten blandt patienterne. Alligevel har diabetespatienter i Danmark været afskåret fra denne behandling selv om den har været lægeligt begrundet.

Uklarhed om hvilken kasse der skal betale
I modsætning til det traditionelle udstyr til blodsukker, som betales af kommunerne, er glukosesensorer at betragte som et behandlingsredskab, og udgiften skal derfor afholdes af regionerne. Dette har skabt usikkerhed og uklarhed i lang tid, med det resultat at patienterne har fået afslag på denne behandling.

Gennembrud i Region Hovedstaden
”Men netop i dag har vi modtaget den glædelige meddelelse fra Region Hovedstaden at man anerkender at der er tale om en regional udgift”, siger Finn Kristensen fra JDRF. ”Det er en stor lettelse, og jeg er overbevist om at det vil danne præcedens i landets øvrige regioner, således at diabetespatienter landet over kan få adgang til behandling med glukosesensor.” Anvendelsen skal være lægeligt begrundet, og alle hospitaler i Region Hovedstaden har fået besked om afgørelsen.
Comments