Kunstig bugspytkirtel teknologi har potentiale til at give mennesker med type 1 diabetes et normalt liv, spare milliarder på det offentlige sundhedsbudget og skabe arbejdspladser og økonomisk vækst i Danmark. 

Realisering af dette potentiale, kræver en investering på 100 mio. kr. over 5 år til Dansk Diabetes Akademi, et beløb JDRF arbejder for at rejse i samfinansiering mellem offentlige og private midler. 

Baggrund og målsætning
Type 1 diabetes er en autoimmun sygdom som oftest rammer børn og unge, tilfældigt og helt uafhængigt af personlig livsstil. Den er uhelbredelig, og man kan kun leve med den ved at indsprøjte insulin flere gange i døgnet, i præcise doser afpasset efter kostindtag, aktivitet mm. Desværre er det kompliceret og umuligt at afbalancere alle variable perfekt, og ingen anden sygdom kræver så meget af patienten på daglig basis. Derfor nås de nationale behandlingsmål ikke, hvilket resulterer i invaliderende følgesygdomme og overdødelighed.

33.000 danskere, heraf 4.000 børn og unge er ramt af sygdommen, tal der stiger med 5-7 % årligt. De offentlige omkostninger til behandling af sygdommen andrager knap 3 mia. kr. årligt, heraf 1 mia. alene til følgesygdomme. De personlige omkostninger er store: Patienterne lider under daglige hypo- og hyperglykæmi tilfælde (for lavt og for højt blodsukker), samt risikoen for de langsigtede følgevirkninger. Det er en stor psykisk belastning for den enkelte, som lever i afmagt og angst for disse konsekvenser.

Ved anvendelse af ny teknologi i form af insulinpumper og glukosesensorer, er det muligt at udvikle en kunstig bugspytkirtel, som konstant, automatisk overvåger patientens blodsukker og doserer insulin, samt evt. anden medicin, kontinuerligt og korrekt. En kunstig bugspytkirtel vil gøre det muligt at nå de nationale behandlingsmål, og eliminere risikoen for følgesygdomme. Patienterne kan leve et sikrere, mindre besværligt og langt mere trygt liv, og de offentlige udgifter til følgesygdomme vil falde bort, hvilket medfører en besparelse på 1 mia. kr. årligt.

Udvikling af denne teknologi vil ske i et bredt samarbejde med akademiske institutioner, hospitaler, lægemiddel- og device udviklere, som ganske unikt alle er til stede i Danmark. JDRF’s kunstig bugspytkirtel projekt har som mål at fremme denne udvikling, således at teknologien kan komme patienterne til gode i 2020 i stedet for, som ellers sandsynligt, i 2030. Udover en årlig milliardbesparelse på følgesygdomme, vil projektet placere Danmark i den absolutte førerposition på området, og derigennem skabe vidensarbejdspladser og økonomisk vækst.

Målsætning
At patienter i Danmark har adgang til kunstig bugspytkirtel teknologi i 2020

At nå dette mål kræver en investering på 100 mio. kr. over 5 år (20 mio. kr. pr. år), og vi arbejder for at projektet bliver finansieret 50/50 af offentlige og private midler.

12 mio. kr. til Zealand Pharma til udvikling af glukagon

indsendt 21. maj 2015 06.49 af Finn Kristensen   [ opdateret 21. maj 2015 06.50 ]

Danske Zealand Pharma modtager 12 mio. kr. til udvikling af en stabil, flydende glukagon, et lægemiddel der vil være uundværligt  i en kunstig bugspytkirtel.

Donationen er blevet en realitet på baggrund af JDRF's netværks- og fortalerarbejde, og indgår som et element i Kunstig Bugspytkirtel Projektet.

Kunstig bugspytkirtel projektet med i finanslovsudspil

indsendt 19. sep. 2014 06.35 af Finn Kristensen

Børnediabetesfonden JDRF ser store perspektiver i Venstres finanslovsudspil, som sætter type 1 diabetes på finansloven til gavn for patientbehandlingen overalt i landet og som styrker forskningen i den kroniske sygdom, der typisk rammer børn og unge.

I skyggen af andre, alvorlige sygdomme udvikler type 1 diabetes sig fortsat hastigt.

33.000 danskere er allerede diagnosticeret med den uhelbredelige sygdom, som typisk rammer børn og unge mennesker, i en stadig tidligere alder.

Antallet af patienter kan også aflæses på de offentlige regnskaber, hvor udgiften til behandlingen af komplikationer af den kroniske type 1 diabetes har rundet én milliard kroner om året.

Venstre foreslog mandag markante tiltag til en indsats mod sygdommen som led i partiets nye finanslovsudspil om ”et sundt Danmark”, og som det dermed er ambitionen at få på finansloven.

”Venstre ønsker at styrke forskningen i kunstig bugspytkirtelteknologi. Denne teknologi kan give mennesker med type 1 diabetes et normalt liv, spare betydelige beløb på det offentlige sundhedsbudget og skabe arbejdspladser og økonomisk vækst i Danmark,” skriver partiet i dets nye finanslovsudspil, som blev præsenteret i mandags.

”Det vil være fantastisk for de mennesker, der allerede er ramt af sygdommen, og for alle de børn og unge, der i løbet af de kommende år vil blive diagnosticeret med type 1 diabetes, hvis forslaget kommer igennem. Vi har gennem årene haft en konstruktiv dialog med sundhedspolitikere fra alle partier, og er blevet mødt med stor interesse for området. Derfor lykkelige over, at forslaget konkret løfter type 1 diabetes ind på finansloven med de perspektiver, det bringer for både patienter, forskningsmiljøet og hele samfundet,” siger sekretariatschef Finn Kristensen, JDRF.

JDRF, der er den største private sponsor af forskning i type 1 diabetes i verden, har også internationalt netop forskningen i kunstig bugspytkirtel for type 1 diabetes blandt dens hovedindsatsområder. Det sker blandt andet som en konsekvens af, at den uhelbredelige type 1, som adskiller sig fra den livsstilsprægede type 2 ved ikke at kunne forebygges, skal søges behandlet gennem nye, videnskabelige innovationer.

Partiet skriver videre, at ”derfor vil Venstre tilføre midler til Dansk Diabetes Akademi, der forsker i kunstig bugspytkirtelteknologi. Det skal ske via samfinansiering mellem offentlige og private midler. En tilførsel af nye midler kan sikre, at udviklingen af teknologien kan fremskyndes og dermed tidligere komme danske patienter til gode.” 
Involveringen af Dansk Diabetes Akademi i partiets udspil glæder også JDRF, som var initiativetager til etableringen af akademiet forrige år. Akademiets konstruktion bygger netop på modellen om samfinansiering og samarbejde mellem det offentlige og private. Novo Nordisk Fonden er med mere end 200 millioner kroner over en fem-årig periode således den største bidragsyder til akademiets drift og forskning. 

JDRF Danmark er den danske afdeling af non-profit organisationen JDRF International, som støtter medicinsk forskning i bedre behandlingsmetoder og helbredelse af diabetes. Organisationens fokus er målrettet type 1 diabetes, men forskningen i følgesygdommene gavner samtidig en tilsvarende indsats indenfor type 2 diabetes.

JDRF International blev stiftet som Juvenile Diabetes Research Foundation i USA i 1970, og har samlet set sponseret over seks milliarder kroner til forskningen i type 1 diabetes. Dansk forskning har i mange år nydt godt af fondens virke, og får årligt tildelt mellem fem og otte millioner kroner.

JDRF Danmark, som blev stiftet i 2003, er godkendt som sygdomsbekæmpende organisation af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og som almenvelgørende fond af SKAT.

Kunstig bugspytkirtel showcase

indsendt 19. sep. 2014 06.34 af Finn Kristensen

På JDRF's årsmøde 1/10-2014 demonstrerer DiaCon gruppen deres udgave af en kunstig bugspytkirtel.

Læs mere og tilmeld dig her

Kunstig bugspytkirtel projektet på JDRF Walk

indsendt 19. sep. 2014 06.31 af Finn Kristensen   [ opdateret 19. sep. 2014 06.31 ]

På Walk'en i 2014 blev JDRF Kunstig Bugspytkirtel projektet præsenteret


JDRF Walk 2014

1-4 of 4