Kunstig bugspytkirtel projektet med i finanslovsudspil

indsendt 19. sep. 2014 06.35 af Finn Kristensen
Børnediabetesfonden JDRF ser store perspektiver i Venstres finanslovsudspil, som sætter type 1 diabetes på finansloven til gavn for patientbehandlingen overalt i landet og som styrker forskningen i den kroniske sygdom, der typisk rammer børn og unge.

I skyggen af andre, alvorlige sygdomme udvikler type 1 diabetes sig fortsat hastigt.

33.000 danskere er allerede diagnosticeret med den uhelbredelige sygdom, som typisk rammer børn og unge mennesker, i en stadig tidligere alder.

Antallet af patienter kan også aflæses på de offentlige regnskaber, hvor udgiften til behandlingen af komplikationer af den kroniske type 1 diabetes har rundet én milliard kroner om året.

Venstre foreslog mandag markante tiltag til en indsats mod sygdommen som led i partiets nye finanslovsudspil om ”et sundt Danmark”, og som det dermed er ambitionen at få på finansloven.

”Venstre ønsker at styrke forskningen i kunstig bugspytkirtelteknologi. Denne teknologi kan give mennesker med type 1 diabetes et normalt liv, spare betydelige beløb på det offentlige sundhedsbudget og skabe arbejdspladser og økonomisk vækst i Danmark,” skriver partiet i dets nye finanslovsudspil, som blev præsenteret i mandags.

”Det vil være fantastisk for de mennesker, der allerede er ramt af sygdommen, og for alle de børn og unge, der i løbet af de kommende år vil blive diagnosticeret med type 1 diabetes, hvis forslaget kommer igennem. Vi har gennem årene haft en konstruktiv dialog med sundhedspolitikere fra alle partier, og er blevet mødt med stor interesse for området. Derfor lykkelige over, at forslaget konkret løfter type 1 diabetes ind på finansloven med de perspektiver, det bringer for både patienter, forskningsmiljøet og hele samfundet,” siger sekretariatschef Finn Kristensen, JDRF.

JDRF, der er den største private sponsor af forskning i type 1 diabetes i verden, har også internationalt netop forskningen i kunstig bugspytkirtel for type 1 diabetes blandt dens hovedindsatsområder. Det sker blandt andet som en konsekvens af, at den uhelbredelige type 1, som adskiller sig fra den livsstilsprægede type 2 ved ikke at kunne forebygges, skal søges behandlet gennem nye, videnskabelige innovationer.

Partiet skriver videre, at ”derfor vil Venstre tilføre midler til Dansk Diabetes Akademi, der forsker i kunstig bugspytkirtelteknologi. Det skal ske via samfinansiering mellem offentlige og private midler. En tilførsel af nye midler kan sikre, at udviklingen af teknologien kan fremskyndes og dermed tidligere komme danske patienter til gode.” 
Involveringen af Dansk Diabetes Akademi i partiets udspil glæder også JDRF, som var initiativetager til etableringen af akademiet forrige år. Akademiets konstruktion bygger netop på modellen om samfinansiering og samarbejde mellem det offentlige og private. Novo Nordisk Fonden er med mere end 200 millioner kroner over en fem-årig periode således den største bidragsyder til akademiets drift og forskning. 

JDRF Danmark er den danske afdeling af non-profit organisationen JDRF International, som støtter medicinsk forskning i bedre behandlingsmetoder og helbredelse af diabetes. Organisationens fokus er målrettet type 1 diabetes, men forskningen i følgesygdommene gavner samtidig en tilsvarende indsats indenfor type 2 diabetes.

JDRF International blev stiftet som Juvenile Diabetes Research Foundation i USA i 1970, og har samlet set sponseret over seks milliarder kroner til forskningen i type 1 diabetes. Dansk forskning har i mange år nydt godt af fondens virke, og får årligt tildelt mellem fem og otte millioner kroner.

JDRF Danmark, som blev stiftet i 2003, er godkendt som sygdomsbekæmpende organisation af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og som almenvelgørende fond af SKAT.
Ċ
Finn Kristensen,
19. sep. 2014 06.36
Comments