Kommunale diabetes udbud 2012 og det frie fabrikatvalg
7. marts 2012

Type 1 diabetes er en autoimmun sygdom hvor kroppens eget immunforsvar fejlagtigt angriber og udsletter sine egne insulinproducerende celler. Sygdommen kan ikke helbredes eller forebygges, og rammer ofte i de unge år. Får man ikke tilført insulin kunstigt, vil man dø.

At leve med type 1 diabetes kræver opmærksomhed døgnet rundt i en konstant og vanskelig afbalancering af kostindtag, aktivitet og insulininjektion for at holde blodsukkerniveauet inden for normalgrænserne. Bliver blodsukkeret for lavt risikerer patienten insulinchok og koma, og ligger det for højt øges risikoen for invaliderende følgesygdomme. At det, med de nuværende behandlingsmetoder, er en umulig udfordring at fuldføre, hvad enten man har type 1 eller type 2 diabetes, er sundhedssektorens daglige omkostninger på 78 mio. kr.(1) til behandling af diabetes og følgesygdommene et trist vidnesbyrd om.

Den medicinske behandling af sygdommen foregår ved mange daglige målinger af blodsukkeret vha. teststrimler der analyseres i et måleapparat, kombineret med flere daglige insulininjektioner med en insulinsprøjte (pen). Til trods for at måleapparater og insulinpenne er blevet forbedret løbende, lider strimmel/penterapien af det indbyggede problem, at selv ved mange hyppige daglige målinger og injektioner, f.eks. 8 eller flere, afspejler den heraf følgende blodsukkerregulering kun meget groft kroppens naturlige regulering, som foregår non-stop og konstant døgnet rundt hos raske mennesker.

Som følge heraf er det livsvigtigt for god diabetes regulering at patienten følger de faglige anbefalinger og måler sit blodsukker hyppigt. Det er en stor byrde i dagligdagen, så alt hvad man kan gøre for at lette denne, vil have stor betydning. Et lille irritationsmoment, som f.eks. at man pålægges at benytte strips og måleapparat man ikke synes suger lige så godt/nemt, har et display man har sværere ved at læse, ikke virker så logisk i sin betjening, ikke kommunikerer med ens andre apparater (f.eks. insulinpumpe, computerprogram til at følge sit blodsukker) osv., vil medføre at man ikke får målt sig helt så ofte som man bør, hvilket igen indebærer at diabetes reguleringen bliver knap så god. 

Bedre regulering, udtrykt ved lavere HbA1c niveau (langtidsblodsukkerværdi), medfører en stærk reduktion i risikoen for at udvikle de omkostningstunge diabeteskomplikationer og følgesygdomme (2), og JDRFs opfattelse er at den besparelse man opnår til behandling af diabeteskomplikationer, ved at sikre patienterne at de kan vælge deres foretrukne mærke indenfor hjælpemidler, er langt større end den besparelse man opnår ved at begrænse patienternes valg til f.eks. de to billigste udbydere. Hertil skal tillægges en uvurderlig personlig gevinst i livskvalitet, hvilket har yderligere positiv afsmittende økonomisk virkning.

JDRF's synspunkt er at diabetespatienter frit bør kunne vælge deres foretrukne fabrikat i hjælpemidler, inden for rimelige økonomiske grænser.

Kilder


Competitive bidding skaber stor bekymring i USA

indsendt 5. sep. 2013 05.57 af Finn Kristensen

En ny Medicare politik kaldet "Competitive Bidding" kan true kvaliteten af ​​teststrimler for millioner af mennesker med diabetes. Detaljerne kan være temmelig tekniske, men Competitive Bidding sigter mod at skære Medicare udgifterne til hjælpematerialer, herunder teststrimler, af kontrakter til de laveste bydende. Mens et fald i prisen på en 50-strimmel box fra $ 35,91 til $ 10,41 lyder godt i teorien, især for patienter, der betaler de fulde omkostninger ud af lommen, så medfører et fald i omkostningerne også alvorlige kompromiser. Mange virksomheder oplever allerede faldende indtægter, og 70% skåret i Medicare betalinger betyder mindre penge til at finansiere innovative produkter, gennemføre ordentlige kvalitetskontroller og yde kundeservice (f.eks frygter vi, at der vil være nogen 1-800 hjælpelinje numre at ringe på nogle strimler når produkter ikke virker som de skal).Studier viser at mange måleapparater ikke lever op til kravene om nøjagtighed

indsendt 26. jun. 2013 00.42 af Finn Kristensen   [ opdateret 26. jun. 2013 00.45 ]

Studier viser at mange måleapparater ikke lever op til kravene om nøjagtighed. Læs hele artiklen herDen nuværende CE mærkning sikrer ikke tilstrækkelig nøjagtighed i blodsukkerapparater, pumper og sensorer

indsendt 26. jun. 2013 00.34 af Finn Kristensen   [ opdateret 26. jun. 2013 00.44 ]

Det svenske Dagens Diabetes bringer en artikel om advarsle fra EASD: Den nuværende CE mærkning sikrer ikke tilstrækkelig nøjagtighed i blodsukkerapparater, pumper og sensorer. Læs hele artiklen her

1-3 of 3