Den amerikanske kongres viderefører the Special Diabetes Program og tildeler 300 millioner dollars i 2016-17 til type 1 diabetes forskning
15. april 2015

Pengene er en to-årig forlængelse af "The Special Statutory Funding Program for Type 1 Diabetes Research", som siden det første gang blev vedtaget i 1998 har tildelt 2,2 mia. dollars til forskning i bedre behandlingsmetoder og helbredelse af type 1 diabetes, et formål der er nøjagtigt sammenfaldende med JDRF's mål. JDRF er da også en af hovedaktørerne i lobbyarbejdet med at få vedtaget denne special bevilling gang på gang, bl.a. gennem Children's Congress, og en stor del af pengene går til JDRF forskning.

Du tænker måske: "Hvad vedkommer det os her i Danmark?". Men det har større betydning for os der er berørt af diabetes i Danmark, end man umiddelbart forestiller sig.

Det hænger nemlig således sammen at dansk forskning får direkte glæde af forlængelsen af denne bevilling gennem deltagelse i forskningskonsortia der er finansieret af denne bevilling.

Flemming Pociot, professor, forskningsleder, Glostrup Hospital udtaler: “Inden for de sidste 10 år har Danmark været europæisk leder af Type 1 Diabetes Genetik konsortiet, et stort forskningsprojekt der har givet banebrydende resultater. Konsortiet har været finansieret af Special Diabetes Program med mere end 10 millioner dollars, og uden disse penge ville det overhovedet ikke have kunnet lade sig gøre”.

Også andre danske diabetes forskningsinstitutioner, bla. Hagedorn Research Institute og Syddansk Universitet forventes at få glæde af special bevillingen.

Læs mere om bevillingen